ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

SVAHA THE SIXTH FINGER (2019)  พระนักเทศน์ผู้ศึกษาเรื่องลัทธิทางศาสนาหันไปขอให้เพื่อนผู้เป็นพระสงฆ์ศาสนาพุทธช่วยสืบข้อมูลเกี่ยวกับลัทธิใหม่ซึ่งมีจุดกำเนิดที่มาสุดลึกลับ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: domovie